Świat mediów społecznościowych

Kontrola nad rozwojem produktu

W praktycznie każdej branży – zwłaszcza zaś w produkcji przemysłowej, inżynierii i automatyce czy mechanice, niezbędne jest regularne poddawanie prototypów i modeli poglądowych testom, pomiarom, obciążeniom. Szybkie prototypowanie pozwala na zdecydowane ograniczenie kosztów przygotowania modeli poglądowych, które mogą posłużyć chociażby do przekazania grupie focusowej. Najgorszym rozwiązaniem dla firmy jest sytuacja, kiedy oczywiste błędy projektowe i niedociągnięcia konstrukcyjne produktu zostają zdemaskowane dopiero przez użytkowników końcowych, czyli klientów.

W czym pomaga szybkie prototypowanie?

Niezadowolenie z produktu, który nie został odpowiednio przygotowany, może być dla firmy i jej wizerunku bardzo kosztowne, a szybkie prototypowanie, o którym więcej przeczytacie, pozwala odszukać większość błędów w projekcie jeszcze przed opuszczeniem biura projektowego czy laboratorium inżynieryjnego. Największe firmy produkcyjne wykorzystują metody druku przestrzennego do kompleksowego kontrolowania swoich produktów na każdym etapie ich wytwarzania – już wstępny szkic techniczny czy projekt poglądowy może zostać nie tylko zwizualizowany, jak do tej pory, ale wydrukowany i przedstawiony w namacalnej formie do akceptacji czy dalszych prac.

Zmiana całej koncepcji?

Wprowadzane do projektu zmiany niekiedy wymuszają natychmiastowe przeprojektowanie całej koncepcji, niekiedy w niezauważony sposób pewne zmiany w produkcie zaburzają działanie jego innych elementów. Im bardziej dany produkt jest skomplikowany i złożony, tym bardziej szybkie prototypowanie pozwala na uniknięcie błędów obliczeniowych czy straty funkcjonalności. Każda poprawka do parametrów produktu może być natychmiast odnotowana w wydruku nowej wersji próbnej.